Menzis Samengezond

Briefing

Onderzoek van Smith en Sparks toont aan dat redemptie essentieel is voor het succes van spaarprogramma’s. Alleen dan wordt er waarde ervaren door de klant. Een zeer goed voorbeeld is de Engelse supermarktketen Tesco. Dit bedrijf boekt al jaren grote successen met hun spaarprogramma. Hoe ze dat doen? Tesco benadrukt het belang van verzilveren. Non-redemptie wordt door Tesco beoordeeld als organisatorisch falen.

De opdracht van Menzis voor haar spaarprogramma SamenGezond is focus op redemptie, maak het verschil zichtbaar met een aantrekkelijk cadeauaanbod.

Concept

Met SamenGezond wil Menzis verzekerden stimuleren gezonder te leven. “Als u gezond leeft, zit u lekkerder in uw vel en heeft u meer energie. Wij geloven dat iedereen hier een bijdrage aan kan leveren en willen deze inzet dan ook waarderen”. Daarnaast gebruikt Menzis SamenGezond om trouwe klanten te belonen. Zo krijgt een deelnemer punten voor het aantal jaren dat men verzekerd is bij Menzis. De beloning moet in balans zijn met de te verrichten effort. Bij low-involvement producten geldt snel korting of ander voordeel geven. Spaardoelen moeten haalbaar zijn binnen de voor de deelnemer geaccepteerde en gepercipieerde termijn en verrichte effort. Vandaar een combinatie van luxe artikelen en “necessities” in de webshop. Deelnemers hebben een voorkeur voor bruikbare, nuttige artikelen die men toch al nodig heeft. Deelnemers willen daarentegen luxe artikelen als beloning bij hoge eisen van het loyaltyprogramma.

Resultaten

Bij SamenGezond kan een deelnemer op verschillende manieren punten sparen: bijvoorbeeld door niet te roken, vragenlijsten in te vullen over uw leefstijl, Runkeeper te gebruiken of foto’s te delen van uw gezonde momenten. Er zijn 4 spaarcategorieën: 'bewegen', 'lekker in je vel', 'zorgen voor een ander' en 'lid van Menzis'. Gespaarde punten kan men vervolgens uitgeven aan allerlei leuke producten en uitjes in de nieuwe Menzis SamenGezond webshop www.samengezond.nl/shop

Binnen de webshop van SamenGezond heeft een deelnemer de mogelijkheid om een spaardoel in te stellen. Als iemand niet genoeg punten heeft om een product te bestellen, kan men van dit product een spaardoel maken. Men ziet dan snel hoeveel punten er nog gespaard moeten worden totdat het spaardoel-product besteld kan worden. Samen met Menzis zal Boost dit SamenGezond loyalty platform verder door ontwikkelen tot een unieke en echte trendsetter binnen de markt, tot groot genoegen van beide partners en alle verzekerden. Met een identieke aanpak en aangepast scenario wil Boost de komende tijd zowel nationaal als internationaal andere sectoren benaderen.

Why Boost

It is all about emotions. We use our creativity, our retail and brand expertise to develop and produce best of class marketing campaigns with tangible results. Our marketing concepts influence shoppers' buying behaviour and make brands more successful. We boost sales and build closer relationships between consumers, brands, clients and retailers.