Impressum

Boost Holding AG
Hinterbergstrasse 20
6312 Steinhausen
Zwitserland

Tel: +41 58 201 99 99
E-mail: info@boostgroup.ch
Website: www.boostgroup.eu

Algemeen directeur: Mario Schwegler
Voorzitter Raad van Bestuur: Michael Reinwald

Kantoor van inschrijving: handels- en insolventieregister van het kanton Zug
Bedrijfsidentificatienummer (UID): CHE-113.868.646 (koppeling naar Handelsregister)
BTW-nummer: CHE-113.868.646 MWST

Bevoegde vertegenwoordiging gegevensbescherming Europa:
Boost Services B.V.
Klompenmaker 2
5253 RH Nieuwkuijk
Tel: +31 114 381 600
E-mail: dataprivacy@boostgroup.eu

Auteursrecht
Copyright 2020 Boost Holding AG. Alle rechten voorbehouden.

Alle inhoud (teksten, afbeeldingen, grafieken, geluids-, video- en animatiebestanden, alsmede hun ordening e.d.) in de online-shop van Boost Holding AG valt onder het auteursrecht en andere beschermingswetten. De rechtsbescherming geldt ook ten aanzien van databanken en vergelijkbare voorzieningen. De inhoud is uitsluitend vrij te gebruiken voor het oproepen via internet voor de desbetreffende doeleinden. De inhoud van deze website mag niet buiten de grenzen van het auteursrecht zonder schriftelijke toestemming van Boost Holding AG in enige vorm gereproduceerd, verspreid, gewijzigd of aan derden beschikbaar gesteld worden. Enkele gedeelten van de website van Boost Holding AG bevatten bovendien afbeeldingen die onder het copyright van derden vallen. Tenzij anders bepaald, worden alle merknamen op de online-shop van Boost Holding AG beschermd door de merkenwetgeving.

Garantie
Alle gegevens van dit internetaanbod zijn zorgvuldig gecontroleerd. Wij doen ons best om dit aanbod van informatie continu uit te breiden en te actualiseren. Een garantie met betrekking tot de volledigheid, juistheid en actualiteit van de informatie kan echter niet gegeven worden. Boost Holding AG stelt deze informatie zonder enige toezegging of garantie van welke aard ook, hetzij uitdrukkelijk of stilzwijgend, ter beschikking. Boost Holding AG wijst elke aansprakelijkheid voor schade die direct of indirect ontstaat als gevolg van het gebruik van deze website af, voor zover deze niet is toe te schrijven aan opzet of grove nalatigheid van Boost Holding AG.